Etický kodex

 

Společnost JPL SERVIS, s.r.o. je od roku 2010 členem Unie společností finančního zprostředkování a poradenství, která se aktivně podílí na tvorbě podmínek a pravidel napomáhajících při prosazování principů poctivého obchodního styku, ochrany dobrých mravů a posílení obecné důvěry ve finanční trh. 

Společnost JPL SERVIS, s.r.o. je registrováná u ČNB jako pojišťovací agent a investiční zprostředkovatel.


 


 

zpět