Etický kodex

 

Společnost JPL SERVIS, s.r.o. je členem České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF), která je jednotnou asociací, zastupující celý trh finančního poradenství.

Profesní odpovědnost 

všichni členové asociace a s nimi spolupracující poradci a zprostředkovatelé si jsou vědomi vysoké odpovědnosti, kterou mají při poskytování finančních služeb svým klientům. Při své činnosti nastavují u klientů pouze reálná očekávání a poskytují pravdivé, úplné a ověřené informace. Při své činnosti se důsledně řídí jak všemi relevantními regulatorními předpisy, Etickým kodexem asociace tak i interními pracovními předpisy a postupy.


Odborná způsobilost 

všichni členové asociace a s nimi spolupracující poradci a zprostředkovatelé musí disponovat dostatečnou úrovní odborných znalostí o všech produktech a postupech, ke kterým poskytují finanční služby. Členové asociace dbají na průběžné a systematické odborné vzdělávání a neustálé zvyšování odborné kvalifikace svých pracovníků.


 

zpět